ČLANI DRUŠTEV UPOKOJENCEV POMURJA USTVARJALI NEPOPUSTLJIVA SRCA

V četrtek, 2. septembra 2021 je v prostorih Pokrajinske in študijske knjižnice Murska Sobota potekal dogodek Programa ozaveščanja in opolnomočenja o srčnem popuščanju 2020-2022 (v nadaljevanju Program) na katerem smo predstavili literarna dela in razstavili ročna dela članov društev upokojencev Pomurja, ki so nastajala v času epidemije covid-19 na temo srca. Dogodek smo organizirali in izvedli v širšem partnerskem sodelovanju Centra za zdravje in razvoj Murska Sobota, Splošne bolnišnice Murska Sobota, Mestne občine Murska Sobota, Pomurske pokrajinske zveze društev upokojencev Pomurja ter Pokrajinske in  študijske knjižnice Murska Sobota.

Epidemija covid-19, s katero smo se srečali v začetku leta 2020, je posegla tudi na področje projektnega dela in naše aktivnosti pretežno prenesla na spletno medmrežje in socialna omrežja. Za večjo ozaveščenost o srčnem popuščanju, predvsem v povezavi s koronavirusno boleznijo, smo sodelavci Programa objavljali novice, poljudne in strokovne članke ter priporočila za bolnike, pripravljali pogovore z zdravniki in spletne predstavitve ter sodelovali na spletnih konferencah. Zavedali smo se namreč, da je podpora bolnikom s srčnim popuščanjem pri vsakodnevnem izvajanju vedenj samooskrbe izjemno pomembna, še posebej v času omejitve socialnih stikov in običajnega dostopa do zdravstvenih storitev.

Ker pa je bilo javno življenje v času epidemije covid-19 skoraj povsem zaustavljeno in ker so bila družabna srečanja zelo omejena, smo sodelavci Programa razmišljali o tem, na kakšen način bi lahko vseeno nekaj ustvarili in tako se je v sodelovanju s Pomursko pokrajinsko zvezo društev upokojencev Pomurja porodila ideja o literarnem ustvarjanju in izdelavi ročnih del.

Na dogodku je zbrane uvodoma pozdravil župan Mestne občine Murska Sobota dr. Aleksander Jevšek, sicer tudi ambasador Programa, sledila sta pozdravna nagovora direktorja Splošne bolnišnice Murska Sobota prim. asist. Daniela Grabarja in direktorja Centra za zdravje in razvoj Murska Sobota Petra Bezneca.

Sledil je nagovor Roberta Titana Felixa, ki je povedal nekaj več o literarnem ustvarjanju, pesmih, proznih delih ter večplastnosti uporabe simbola srca v umetnosti in je sodeloval kot mentor literarnim ustvarjalcem društev upokojencev Pomurja. Nato pa so svoja literarna dela predstavile: Irena Šrajner, Jelka Vrbnjak, Ivanka Klopčič Casar in Olga Gutman iz Društva upokojencev Murska Sobota.

Ob koncu prvega dela dogodka so nastopili ljudski pevci in godci Gomilički dégaši, ki delujejo pod okriljem Kolesarsko pohodniškega društva Pedal Gomilica. Občinstvu so se predstavili z dvema pesmima: Dolina prekmurska in Kadar spomladi vse rože vzcvetijo.

Nato je sledila predstavitev ročnih del, ki so nastala na temo srca v času epidemije covid-19. Svoja ročna dela so na ogled postavile članice Društva upokojencev Turnišče, Ljutomer, Veržej, Lendava, Beltinci, Cankova in Puconci, Kulturnega društva Rdeči zvonček Nedelica ter Olga Premoša in Bernarda Skledar iz Gomilic. Nekaj besed o ustvarjanju članov društev upokojencev širom Pomurja in ohranjanju kulturne dediščine je zbranim povedala Vijola Bertalanič, predsednica Pomurske pokrajinske zveze društev upokojencev Pomurja.

Ob koncu dogodka so zbrani udeleženci prisluhnili še vokalno instrumentalni skupini Cvetje v jeseni, ki deluje pod okriljem Društva upokojencev Tišina že polnih trinajst let. Zaigrali in zapeli so pesem z naslovom: Če bi jaz bil slavček in Na pragu sem stal.

Nazaj