EVROPSKI DNEVI OZAVEŠČANJA O SRČNEM POPUŠČANJU 2022 – V POVEZOVANJU JE MOČ

Tako kot vsako leto, tudi letos, Zveza za srčno popuščanje (Heart Failure Association) pri Evropskem kardiološkem združenju (European Society of Cardiology) spodbuja obeležitev Evropskih dnevov ozaveščanja o srčnem popuščanju (Heart Failure Awareness Days). Evropski dnevi ozaveščanja o srčnem popuščanju letos potekajo v tednu od 2. do 8. maja 2022 s posebnim poudarkom na povezovanju bolnikov, njihovih svojcev, zdravstvenih delavcev in drugih deležnikov na lokalni in nacionalni ravni, ki se vključujejo v obravnavo srčnega popuščanja.

Sodelavci Programa ozaveščanja in opolnomočenja o srčnem popuščanju 2020-2022 se že skozi celotno izvedbo projektnih aktivnosti posebej trudimo za vzpostavitev, vzdrževanje in širjenje sodelovanja ravno na področju povezovanja različnih deležnikov in sodelovanja z lokalnimi skupnostmi. Prizadevamo si za krepitev mreže institucij s področja zdravja in zdravstva, socialnega varstva, nevladnih organizacij in drugih deležnikov v skupnosti, s ciljem omogočiti boljši dostop do relevantnih informacij o srčnem popuščanju ciljnim populacijskim skupinam, s poudarkom zlasti na najbolj ranljivih skupinah. Z izvedbo projektnih aktivnosti pa nudimo pomoč in podporo, ne samo bolnikom s srčnim popuščanjem, ampak tudi njihovim neformalnim oskrbovalcem.

V zadnjih dveh letih smo izvedbo projektnih aktivnosti prilagodili epidemiološkim razmeram na terenu in številne aktivnosti preselili na splet ter jih ponudili uporabnikom v obliki spletnih predstavitev v okviru kampanje Nepopustljivo srce.

Letošnje evropske dneve ozaveščanja o srčnem popuščanju pa bomo obeležili z več aktivnostmi – tako na lokalni, kot na nacionalni ravni – ki jih pripravljamo skozi celoten mesec maj in jih bomo tudi sproti objavljali na naši spletni strani.

Vabljeni k spremljanju in branju!

Nazaj