Nagrada za najbolj citiran znanstveni prispevek v reviji European Journal of Cardiovascular Nursing v letu 2019 pripadla sodelavcem Programa ozaveščanja in opolnomočenja o srčnem popuščanju

Sodelavci Programa ozaveščanja in opolnomočenja o srčnem popuščanju smo bili v mesecu novembru 2020 prijetno presenečeni. Uredniški odbor znanstvene revije European Journal of Cardiovascular Nursing nas je obvestil o prejemu nagrade za najbolj citiran znanstveni prispevek v njihovi reviji v letu 2019. 

Gre za sistematični pregledni prispevek z naslovom Factors related to self-care behaviours in heart failure: A systematic review of European Heart Failure Self Care Behaviour Scale (EHFScBS) studies. Avtorji prispevka so dr. Nataša Sedlar Kobe, dr. Mitja Lainščak, dr. Jan Mårtensson, dr. Anna Strömberg, dr. Tiny Jaarsma in dr. Jerneja Farkaš-Lainščak. Poleg treh slovenskih avtorjev so soavtorji prispevka strokovnjaki iz Univerze v Jönköpingu in Univerze v Linköpingu na Švedskem. Še posebej smo ponosni, da sta prva avtorica dr. Nataša Sedlar Kobe in vodilna avtorica prispevka dr. Jerneja Farkaš-Lainščak  sodelavki našega Programa.

Prispevek smo objavili v prvem letu izvajanja Programa, to je leta 2017. Prispevek na pregleden način povzema ugotovitve 30 tujih študij, objavljenih do leta 2016, o različnih dejavnikih, povezanih z vedenji samooskrbe pri bolnikih s srčnim popuščanjem. Rezultati vključenih študij kažejo na povezanost izvajanja vedenj samooskrbe srčnega popuščanja s širokim naborom dejavnikov, tako na strani bolnikov kot tudi njihovega okolja. V največ študijah so preučevali povezanost z demografskimi značilnostmi bolnika (spol, izobrazbena stopnja), resnostjo bolezni (NYHA funkcijski razred, iztisni delež levega prekata), z zdravjem povezano kakovostjo življenja bolnika in depresivnimi simptomi. V prispevku so podrobneje predstavljene ugotovitve raziskav ter izhodišča, ki jih raziskave nudijo za prakso.

Iskrene čestitke avtorjem in veliko strokovnih ter znanstvenih uspehov pri obravnavi bolnikov s srčnim popuščanjem tudi v prihodnje. 

Nazaj