SODELAVEC PROGRAMA PROF. DR. MITJA LAINŠČAK SOAVTOR SMERNIC ZA OBRAVNAVO BOLNIKOV S SRČNIM POPUŠČANJEM

Evropsko kardiološko združenje je 27. avgusta 2021 na virtualnem kongresu predstavilo prenovljene Smernice za obravnavo bolnikov z akutnim in kroničnim srčnim popuščanjem (https://www.escardio.org/Guidelines/Clinical-Practice-Guidelines/Acute-and-Chronic-Heart-Failure). Med avtorji je kot prvi Slovenec do sedaj, tudi prof. dr. Mitja Lainščak, predstojnik Odseka za kardiologijo Internega oddelka v Splošni bolnišnici Murska Sobota in hkrati strokovni sodelavec Programa ozaveščanja in opolnomočenja o srčnem popuščanju 2020-2022. Prof. dr. Mitja Lainščak je bil pred tem že tudi uradni recenzent treh smernic Evropskega kardiološkega združenja.

Smernice predstavljajo najpomembnejši in najbolj citiran dokument za obravnavo določene bolezni, ki so plod več kot dveletnega dela mednarodne skupine strokovnjakov. Skupina pregleda vso dostopno literaturo in jo prevede v priporočila za klinično prakso. Raven priporočil je odvisna od rezultatov in metodologije raziskav, stopnja dokaza pa od števila raziskav ali mnenja skupine strokovnjakov. Nacionalna združenja, tudi Združenje kardiologov Slovenije, sprejmejo smernice za implementacijo v svojih okoljih.

Tekst smernic bo objavljen v strokovnih revijah European Heart Journal in European Journal of Heart Failure.

Prof. dr. Lainščaku ob tem izredno pomembnem znanstvenem dosežku sodelavci Programa iskreno čestitamo in želimo veliko uspehov na strokovnem in znanstvenem področju tudi v prihodnje.

Nazaj