Strokovni članek v reviji Novis

Center za zdravje in razvoj (CZR) Murska Sobota je skupaj s strokovnim partnerjem Splošno bolnišnico Murska Sobota (SBMS) in Nacionalnim inštitutom za javno zdravje pripravil strokovni članek z naslovom Osrednja vloga bolnišnice v regijski raziskovalni dejavnosti v septembrski izdaji revije Novis, glasila Združenja zdravstvenih zavodov Slovenije. 

V članku, ki ga najdete na straneh 15, 16 in 17, je izpostavljena predvsem vloga bolnišnice v regijski raziskovalni dejavnosti, ta je namreč ključna pri strateškem razvoju bolnišnice, kot primer raziskovanja pa je izpostavljeno projektno delo na področju obvladovanja srčnega popuščanja v Pomurju. Tako je izpostavljen tudi Program ozaveščanja in opolnomočenja o srčnem popuščanju (Program), ki ga CZR Murska Sobota kot vodilni partner izvaja skupaj s SBMS in ob podpori Mestne občine Murska Sobota, sofinanciran pa je s strani Ministrstva za zdravje Republike Slovenije. 

Več o Programu, ostalem projektnem delu ter sodelovanju CZR Murska Sobota z osrednjo regijsko bolnišnico pa najdete v omenjeni reviji, ki jo prilagamo v pdf. dokumentu. 

Nazaj