Zaključna prireditev Nepopustljivo srce

Sodelavci Centra za zdravje in razvoj Murska Sobota (CZR), Splošne bolnišnice Murska Sobota (SBMS) in Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) s podporo Mestne občine Murska Sobota (MOMS) smo pripravili zaključno prireditev Nepopustljivo srce, ki je potekala v Gledališču Park v Murski Soboti. Prireditev je bila namenjena predstavitvi pomembnih novosti o zgodnjem prepoznavanju, celostnem zdravljenju in ustrezni samooskrbi bolnikov s srčnim popuščanjem, ki smo jih skozi projekta Epidemiologija srčnega popuščanja v Sloveniji: prevalenca, hospitalizacije in umrljivost ter Program ozaveščanja in opolnomočenja o srčnem popuščanju proučevali njuni izvajalci. Prvi projekt je sofinanciran s strani Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, drugi pa s strani Ministrstva za zdravje Republike Slovenije.

Na zaključni prireditvi, ki jo je povezoval Benjamin Langner Von Höveling, so vse zbrane uvodoma nagovorili mag. Dejan Židan, predsednik Državnega zbora Republike Slovenije, Mojca Gobec, generalna direktorica Direktorata za javno zdravje na Ministrstvu za zdravje Republike Slovenije, Nina Pirnat, direktorica Nacionalnega inštituta za javno zdravje, Bojan Korošec, direktor Splošne bolnišnice Murska Sobota, Peter Beznec, direktor Centra za zdravje in razvoj Murska Sobota ter Zoran Hoblaj, podžupan Mestne občine Murska Sobota. 

Kot prvi je bil na prireditvi predstavljen projekt Epidemiologija srčnega popuščanja v Sloveniji: prevalenca, hospitalizacije in umrljivost, ki so ga predstavili doc. dr. Jerneja Farkaš Lainščak, dr. med., spec. javnega zdravja iz SBMS in NIJZ, vodja projekta prof. dr. Mitja Lainščak, dr. med. iz SBMS in dr. Daniel Omersa, dr. med., v času projekta zaposlen na NIJZ kot mladi raziskovalec, sedaj pa že specializant interne medicine v Splošni bolnišnici Jesenice. Doc. dr. Farkaš Lainščak je predstavila namen in cilje projekta, nato še njegov potek in ključne izsledke, dr. Omersa je predstavil nacionalno epidemiološko breme srčnega popuščanja in kaj to pomeni za splošno javnost, predvsem pa za izvajalce zdravstvenega varstva ter odločevalce, prof. dr. Lainščak pa je predstavil rezultate raziskave SOBOTA-HF. 

Na prireditvi je bil predstavljen tudi Program ozaveščanja in opolnomočenja o srčnem popuščanju (v nadaljevanju Program), v katerem so se povezali in združili strokovnjaki z različnih področij. Kaj so raziskovali, kako so pristopili do ljudi in kakšni so ključni izsledki programa, so na prireditvi povedali njegovi izvajalci.  V okrogli mizi so prof. dr. Mitja Lainščak, vodja kardiološke dejavnosti SBMS, Anita Vogrinčič Černezel, mag. zdrav.-soc. manag. iz Ambulante za srčno popuščanje SBMS, doc. dr. Jerneja Farkaš Lainščak, vodja raziskovalne dejavnosti SBMS, dr. Nataša Sedlar Kobe, psihologinja in sodelavka pri programu, mag. Silva Nemeš, komunikologinja in sodelavka pri programu, Ema Mesarič, ambasadorka svojka in Peter Beznec, direktor CZR Murska Sobota, predstavili program z različnih vidikov. 

Zaključno prireditev Nepopustljivo srce so spremljale tudi glasbene točke, izvedene v prekmurščini, in sicer so nastopili člani skupine Ethnotrip ter prekmurski raper Benjamin Vitez. 

Ob koncu uradnega dela so se izvajalci obeh projektov zahvalili vsem zaslužnim, ki so kakor koli prispevali, da sta projekta zaživela. Zahvale so prejeli Zdravstveni dom Murska Sobota, Krajevna skupnost Rakičan, Dom starejših Rakičan, Pomurska pokrajinska zveza društev upokojencev Murska Sobota, Društvo upokojencev Murska Sobota, Prekmursko osteološko društvo Murska Sobota, Društvo za izobraževanje za tretje življenjsko obdobje pri Ljudski univerzi Murska Sobota, Društvo za zdravje srca in ožilja Pomurja ter Mestna občina Murska Sobota.  Na prireditvi sta bili v znak zahvale in spoštovanja Splošni bolnišnici Murska Sobota in Centru za zdravje in razvoj Murska Sobota podarjeni dve sliki, nastali v okviru razstave Srce riše, ki je bila organizirana v okviru Programa. Za donacijo slike SBMS so se odločili svojci pokojne Marije Makovecki iz Beltincev, članice sekcije slikarjev pri Društvu upokojencev Murska Sobota - sliko je SBMS podarila Darinka Horvat, predsednica omenjene skecije -, svojo sliko pa je CZR Murska Sobota donirala tudi Vijola Bertalanič, predsednica Pomurske pokrajinske zveze društev upokojencev Murska Sobota. 

Pred zaključno prireditvijo je sicer potekala tudi novinarska konferenca za vse predstavnike medijev, na kateri so bili prav tako predstavljeni ključni rezultati in izsledki obeh projektov.  

 

Nazaj